Zea Zoo

- havzoo for hele familien!

Sæler

Sæler, Phocidae, ægte sæler, familie inden for sælordenen, Pinnipedia. På grundlag af tandforhold og kraniekarakterer skelnes der mellem to underfamilier med i alt 19 arter. De nordlige sæler, Phocininae, udgøres af slægterne Phoca (syv arter), Halichoerus (en art), Erignathus (en art) og Cystophora (en art), mens Monachinae, der fortrinsvis findes på den sydlige halvkugle, består af slægterne Monachus (tre arter), Mirounga (to arter), Lobodon (krabbeædersæl), Ommatophoca, Hydrurga og Leptonychotes (Weddellsæl) med hver en art.

De ægte sæler er karakteriseret ved at mangle ydre ører (modsat øresælerne). De har bagudrettede bagluffer, der ikke støtter kroppen under bevægelse. Sæler har et isolerende spæklag, mens pelsen i modsætning til øresælers ikke giver nogen isolation af betydning. Hos de fleste arter foregår parring og fødsel inden for en forholdsvis snæver tidsperiode, og der går 11-12 måneder mellem parring og fødsel. Det befrugtede æg sætter sig først fast i livmoderen efter 5 måneder (forsinket implantation). Selve fosterudviklingen varer 6-7 måneder. Hos visse arter forekommer lanugopels, enten kun hos fostret eller også hos den nyfødte unge. Sæler føder deres unge på land (eller is), men også under den senere fældning tilbringes megen tid på land. Høj overlevelsesprocent sikres, ved at ungen er stor fra fødslen og hurtigt opfedes med fedtholdig mælk fra moderen.

Sæler bruger synssansen, lugtesansen (bl.a. til ungekending) og høresansen som andre pattedyr, mens det er uvist, om de kan ekkolokalisere som tandhvaler. De fleste sæler er fiskeædere, men de tager også krebsdyr, blæksprutter og andre bløddyr. Da sæler fouragerer på store dybder i lang tid ad gangen, foregår en del af deres stofskifte uden ilt (anaerobt).

zoo_kbh
tun
shop